Volume 1, Issue 1, October 2018: Perbandingan Islam dan Ideologi Demokrasi Barat Antara Ketuanan Syarak dan Kebebasan Berfikir

Muhammad Ikram bin Abu Hassan