Formula Ar Rahman (Pemurah) dan Ar Rahim (Kasih Sayang): Kajian Rintis Persepsi Pelajar Ketika Sesi Pengajaran dan Pembela-jaran (PDP) Terdapat Pensyarah Baik dan Garang.

Authors

  • Muhammad Remy Othman Pensyarah II, Mata Pelajaran Umum, INTI International College Subang, No. 3, Jalan SS15/8, 47500 Subang Jaya, Selangor.
  • Abdul Rahim Othman Penolong Pengarah Bahagian Sains Dakwah, Jabatan Pembangunan In-san, Institut Kemahiran Islam Malaysia Sarawak (IKMAS), Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).
  • Sayidah Asma Basir Pensyarah, Department of Business Studies, HELP University’s (HU) Subang 2 campus, HELP University and Colleges, Selangor
  • Amin Che Ahmat Pensyarah, Akademi Pengajian Islam Kontemporari (ACIS), Universiti Tekonologi MARA Cawangan Perak, Kampus Tapah, 35400 Tapah Road, Perak Malaysia.
  • Mohd Afifuddin Mohamad Pensyarah, Kluster Sains Gaya Hidup Sihat, Institut Perubatan dan Per-gigian Termaju (IPPT), Universiti Sains Malaysia (USM), Pulau Pinang

Keywords:

Kasih Sayang, Sabar, Garang, Soal Selidik, Pelajar, Pensyarah

Abstract

Abstrak

Pendidikan merupakan teras utama dalam membina peradaban sesebuah negara. Pengajaran dan pembelajaran (PDP) yang berkesan menjadi asas utama dalam melahirkan modal insan. Bagi memastikan keberkesanan PDP, pelbagai pendekatan digunakan oleh pendidik antara membina hubungan komunikasi dengan pelajar. Pendekatan ini memerlukan sifat penyayang, pemurah dan penyabar dalam diri pendidik. Maka, objektif kajian ini ialah mengkaji penerimaan pendekatan sifat pemurah dan penyayang dalam pengajaran dan pembelajaran berbanding sifat yang garang. Kajian rintis ini menggunakan pendekatan kuantitatif melibatkan seramai 150 pelajar diploma di IPT. Analisis data yang diperolehi dianalisis kebolehpercayaan soal selidik menggunakan Program Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versi 17.0. dan ditafsirkan dengan bantuan diagram. Analisis SPSS nilai Croanbach’s Alpha ialah 0.952 menunjukkan Kebolehpercayaan soal selidik yang tinggi. Hanya 9 pelajar memilih pensyarah garang berbanding 141 pelajar memilih pensyarah yang baik dalam sesi PDP.

Kata kunci: Kasih Sayang, Sabar, Garang, Soal Selidik, Pelajar, Pensyarah.

Downloads

Published

2021-08-31

How to Cite

Muhammad Remy Othman, Abdul Rahim Othman, Sayidah Asma Basir, Amin Che Ahmat, & Mohd Afifuddin Mohamad. (2021). Formula Ar Rahman (Pemurah) dan Ar Rahim (Kasih Sayang): Kajian Rintis Persepsi Pelajar Ketika Sesi Pengajaran dan Pembela-jaran (PDP) Terdapat Pensyarah Baik dan Garang . AL-HIKMAH: INTERNATIONAL JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES AND HUMAN SCIENCES, 4(3), 389-411. Retrieved from https://alhikmah.my/index.php/hikmah/article/view/154

Issue

Section

Articles